วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กระบวนการสร้างเสริม และดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท ระบบสืบพันธ์และระบบต่อมไร้ท่อ                                   ระบบประสาท

         ระบบประสาท คือระบบที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยสมอง เส้นประสาท และไขสันหลัง ทำงานร่วมกัน โดยระบบประสาทแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย
ระบบประสาทส่วนกลาง เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของร่างกายซึ่งมีทั้งการทั้งการทำงานภายใต้จิตใจและนอกเหนืออำนาจจิตใจ
โดยเส้นประสาทหลายล้านเส้นจากทั่วร่างกายจะส่งข้อมูลในรูปกระแสประสาท สมองแบ่งเป็น 3ส่วนใหญ่ๆ คือสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมองส่วนท้าย
1.สมองส่วนหน้า เป็นส่วนที่ใหญ่กว่าส่วนอื่นๆ ทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดของร่างกายประกอบด้วย
-ซีรีเบลลั่ม เป็นส่วนของความจำและควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกาย
-ทาลามัส ควบคุมพฤติกรรมที่ซับช้อนเกี่ยกับความรู้สึกและอารมณ์
-ไฮโพทาลามัส ควบคุมอุณภูมิของร่างกาย ความหิว , ความกระหายน้ำ , ความเหนื่อย ล้า, ความโกรธ
2.สมองส่วนกลาง เป็นสถานีรับส่งประสาท ระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้ายและส่วนหน้ากับนัยน์ตาทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตา
3.สมองส่วนท้าย ประกอบด้วย
-พอนด์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานบางอย่างของร่างกาย เช่น การเคี้ยวอาหาร การหลั่งน้ำลาย
-เมดัลลา ออฟลองกาตา ควบคุมการทำงานเหนืออำนาจจิตใจ
-ซีรีลัม ควบคุมระบบกล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กันและควบคุมการทรงตัวของร่างกาย
แนวทางการบำรุงระบบประสาท
-ระวังไม่ให้ศีรษะกระทบกระเทือน
- ระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางสมอง
-หลีกเลี่ยงยาชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมอง
-พยายามผ่อนคลายความเครียด
-รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย


                                  ระบบสืบพันธุ์
                                              ระบบสืบพันธ์เพศชาย


1.อัณฑะ อัณฑะมี2ข้างและขนาดใกล้เคียงกันอยู่ภายในถุงอัณฑะ ทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิภายในถุงอัณฑะให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของอสุจิ
2.หลอดเก็บตัวอสุจิ    เป็นที่พักของตัวอสุจิ
3. หลอดนำตัวอสุจิ  ลำเลียงอสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิส
4. ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ สร้างอาหารให้แก่ตัวอสุจิ
5. ต่อมลูกหมาก หลั่งสารบางชนิด เข้าไปในท่อปัสสาวะปนกับน้ำเลี้ยงอสุจิและสารที่ทำให้ตัวอสุจิแข็งแรง
6. ต่อมคาวเปอร์หลั่งสารของเหลวใสๆไปหล่อลื่นท่อปัสสาวะ
7. อวัยวะเพศชาย เป็นทางผ่านของตัวอสุจิและน้ำปัสสาวะ

                                     ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

1.  รังไข่   ทำหน้าที่ผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง
2.  ท่อนำไข่  เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูกและเป็นบริเวณที่อสุจิจะเข้าปฏิสนธิกับไข่
3.  มดลูก  เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว
 4. ช่องคลอด เป็นทางผ่านของตัวอสุจิเข้าสู่มดลูกและเป็นทางออกของทารก
การดูแลระบบสืบพันธุ์
-รักษาความสะอาด
-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
-ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
-งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล


                                    ระบบต่อมไร้ท่อ


ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะภายในร่างกายให้ทำงานประสานกัน โดยอาศัยสารเคมีที่เรียกว่า ฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนจะถูกขนส่งไปสู่ อวัยวะทั่วร่างกาย แต่จะออกฤทธิ์หรือมีผลต่ออวัยวะและเซลล์ มีทั้งหมด 9 ต่อม ดังนี้
1.ต่อมใต้สมอง ผลิตฮอร์โมน
2.ต่อมไทรอยด์ ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ
3.ต่อมพาราไทรอยด์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ควบคุมเมตาบอลิซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย
4.ตับอ่อน ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ
5.ต่อมหมวกไต
6.ต่อมรังไข่ สร้างเซลล์สืบพันธุ์ และสร้างฮอร์โมน
7.ต่อมไทมัส ทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ่มกันของร่างกาย

การบำรุงรักษาต่อมไร้ท่อ
-พักผ่อนให้เพียงพอ
-ทำจิตใจให้ร่างเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
- เมื่อเกิดความผิดปกติต่อระบบต่อมไร้ท่อควรรีบไปพบแพทย์ในทันที
-ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่


     

จัดทำโดย: ทานตะวัน  รัตนมาลากร ม6/4 เลขที่ 6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น